Grupacija Svjetske banke i Britanska ambasada u BiH pomažu Opštini Istočno Novo Sarajevo u poboljšanju uslova za investiranje, smanjenje opretećenja privrede i privlačenju investicija

Grupacija Svjetske banke (IFC i Međunarodna banka za obnovu i razvoj), potpisala je Ugovor sa Opštinom Istočno Novo Sarajevo kako bi pomogla pomogla poboljšanju uslova za investiranje, smanjenje opretećenja privrede i privlačenju investicija. Ove aktivnosti dio su novog LIFE Projekta grupacije Svjetske banke u BiH koji za cilj ima podršku lokalnim samoupravama i kantonima u privlačenju investicija i podizanju poslovne konkurentnosti privatnog sektora kroz smanjenje troškova poslovanja i povećanja transparentnosti rada uprava. Projekat će omogućiti firmama i preduzetnicima da lakše, brže i jeftinije dođu do dozvola. Projekat se implementira uz pomoć Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini a realizacija aktivnosti u Opštini Istočno Novo Sarajevo planirana je najdalje do decembra 2016. godine.

Scroll To Top