Општина Источно Ново Сарајево укинула таксу за регистрацију предузетничке дјелатности[:]

У Општини Источно Ново Сарајево данас је уприличена презентација резултата пројекта побољшања пословног окружења на локалном нивоу у БиХ (LIFE), који имплементира Групација Свјетске банке у сарадњи са амбасадом Велике Британије у БиХ, с циљем повећања конкурентности и привлачења већег броја инвеститора у општини Источно Ново Сарајево.

Током презентације присутни су информисани о напретку оствареном на пољу регулационих реформи, поједностављења и смањења административних оптерећења код прибављања општинских сагласности и рјешења, умањења административних такси, а очекује се да ће ове реформе остварити директне уштеде од 48.726 КМ на годишњем нивоу, за привреду и грађане општине Источно Ново Сарајево.

Наведене уштеде проистичу из елиминације докумената или њиховог прибављања по службеној дужности, смањењем такси и накнада те скраћењем времена потребног за комплетирање и рјешавање потпуног захтјева привредника или грађанина, док су индиректне користи за све становнике општине многоструко веће.

Најзначајније новине проведених реформи јесу потпуно укидање таксе за регистрацију предузетничке дјелатности, те успостава Е-регистра  који садржава податке о свим административним поступцима општинске управе, ажурне листе доступних општинских подстицаја, обрасце и упуте за подношење захтјева, рокове за њихово рјешавање са износима административних накнада, што ће повећати правну сигурност и транспарентност у раду свих служби општинске управе.

Такође, презентован је и инвестициони профил општине Источно Ново Сарајево са фокусом на конкретне инвестицијске локације, секторе и остале потенцијале и конкурентске предности за инвестирање, успостављен Привредни савјет и Програм постинвестиционе подршке инвеститорима у општини Источно Ново Сарајево.

Уведен је једношалтерски систем из области грађења. Смањен је број корака у прибављању свих докумената потребних за покретање посла, јер ће убудуће Општина Источно Ново Сарајево, у име инвеститора, прикупљати сагласности и дозволе које издају друга надлежна одјељења. У циљу олакшања покретања послова, Општина је потписала споразуме са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Мтел а.д. Бања Лука, Електродистрибуцијом а.д. Пале и комуналним предузећима на подручју општине Источно Ново Сарајево, а сагласности ових предузећа се убудуће прибављати по службеној дужности.

Имплементацијом наведених реформи, створен је бољи амбијент за привредни раст, те се повећава конкурентност општине Источно Ново Сарајево, што би требало резултовати укупним повећањем привредних активности и привлачењем нових инвестиција у овој општини.

Подсјећамо, у децембру прошле године општина Источно Ново Сарајево се прикључила пројекту побољшања пословног окружења на локалном нивоу у БиХ (LIFE) , којег реализује групација Свјетске банке  путем своје чланице Међународне финансијске корпорације (International Financial Corporation – IFC). Пројекат је финансијски подржала Амбасада Велике Британије у БиХ у износу од 130.000 КМ, а општина Источно Ново Сарајево учествује са 8.000 КМ.

[:]
Scroll To Top