Одржана 6. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Одржана 6. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Шеста редовна сједница Скупштине општине Источно Сарајево одржана је у петак, 12. маја 2017. године. На редовној сједници Скупштине општине Источно Ново Сарајево разматрано је 18 тачака дневног реда.

На сједници је разматрано и усвојено сљедеће:

 • Предложени дневни ред једногласно је усвојен;
 • Једногласно је усвојен записник са 5. редовне сједнице Скупштине општине.
 1. Усвојен је извјештај о раду начелника Општине и општинске управе општине Источно Ново Сарајево за период 01.01-31.12.2016. године;
 2. Усвојена је Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине за период 01.01-   31.12.2016. године;
 3. Усвојена је Одлука о покрићу дефицита по Извјештају о извршењу буџета Општине за период 01.01-31.12.2016. године;
 4. а) Усвојено је Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ Источно Ново Сарајево;

       б) Усвојено је Рјешење о именовању чланова Управног одбора  ЈЗУ Дом здравља „Источно                 Сарајево“ Источно Ново Сарајево;

 1. а) Усвојено је Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ СРЦ „Славија“ Источно Ново Сарајево
 2. б) Усвојено је Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ СРЦ                „Славија“ Источно Ново Сарајево;
 1. a) Усвојена је Одлука о приједлогу разрјешења члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Источно Ново Сарајево;

б) Усвојена је Одлука о предлагању кандидата за члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Источно Ново Сарајево;

в) Усвојена је Одлука о приједлогу разрјешења члана Школског одбора ЈУ Школа за основно музичко образовање  Источно Ново Сарајево;

г) Усвојена је Одлука о предлагању кандидата за члана Школског одбора ЈУ Школа за основно музичко образовање Источно Ново Сарајево;

д) Усвојена је Одлука о приједлогу разрјешења члана Школског одбора ЈУ Средња школа „28. јуни“ Источно Ново Сарајево;

ђ) Усвојена је Одлука о предлагању кандидата за члана Школског одбора ЈУ Средња школа „28. јуни“ Источно Ново Сарајево;

 1. Усвојен је Извјештај Комисије за избор и именовања:

а) Усвојено је Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Источно Ново Сарајево;

б) Усвојено је Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Источно Ново Сарајево;

 1. Усвојена је Одлука о начину и условима продаје грађевинског земљишта у државној својини;
 2. Усвојена је Одлука о мјерилима и критеријумима за разврставање локалних путева и улица на подручју општине Источно Ново Сарајево;
 3. Усвојена је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду, број: 01-022-199/16 од 29.12.2016. године;
 4. Усвојена је Одлука о именовању Савјета плана за измјену Регулационог плана „ЦентарI“;
 5. Усвојена је Одлука о именовању Савјета плана за израду Регулационог плана „ЦентарII“;
 6. Усвојен је Закључак о покретању измјене „Измјене и допуне дијела Регулационог плана, дијела подручја општина Српско Ново Сарајево- Лукавица и Српска Илиџа, просторна цјелина „Јелав- Лукавица“;
 7. Усвојен је Извјештај по Програму комуналне потрошње за 2016. годину;
 8. Усвојен јеИзвјештај о пословању и годишњи обрачун установа чији је оснивач Скупштина општине за 2016. годину:

– ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“;

– ЈУ Спортски рекреациони центар „Славија“;

– ЈУ Центар за социјални рад;

– ЈУК „Културни центар“

 1. Усвојен је Програм рада и финансијски план установа чији је оснивач Скупштина општине за 2017. годину:

– ЈУ Спортски рекреациони центар „Славија“;

– Центар за социјални рад;

– ЈУК „Културни центар“;

 1. Прихваћена је Информација о раду органа и организација са подручја Општине за 2016. годину:

– ЈУ Завод за запошљавање;

– Пореска управа;

– Борачка организација;

– Министарство за избјеглице и расељена лица.

 1. Усвојена је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додјели хангара-магацина на привремено коришћење, број: 01-022-41/14.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top