Одржана VII редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Одржана VII редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Седма редовна сједница Скупштине општине Источно Сарајево одржана је у петак, 16. јуна 2017. године. На редовној сједници Скупштине општине Источно Ново Сарајево разматрано је 16 тачака дневног реда.

На дневном реду нашао се Извјештај о раду у органима комуналних предузећа чији је капитал у власништву Општине и информације о раду предузећа.

Општина Источно Ново Сарајево има три јавна предузећа која су организационо и финансијски стабилна, рекао је начелник  општине Љубиша Ћосић, наводећи да је проблематично једино пословање Комуналног предузећа „Рад“.

Ћосић је након одржане сједнице Скупштине општине Источно Ново Сарајево на чијем дневном реду је била Информација о раду јавних предзећа на овом подручју појаснио да су „Водовод и канализација“, „Топлане“ и „Свети Марко“ у 2016. години пословали позитивно.

„Током расправе ми се учинило да су из тих предузећа очекивали да извјештаји, које достављају општинској управи буду представљени и одборницима„, рекао је Ћосић.

Говорећи о раду Комуналног предузећа „Рад“ начелник је подсјетио да се због губитка тржишта, односно општине Источна Илиџа, те великог броја радника, то предузеће нашло у незавидној позицији.

„Примједбе опозиционих одборника у Скупштини општине су се највише односиле на конкретан план изласка овог предузећа из кризе с обзиром на обавезе, које су највеће према Пореској управи„, рекао је Ћосић.

Предсједник Скупштине општине Источно Ново Сарајево Дејан Шантић изјавио је да су одборници од Информације о раду јавних предузећа очекивали детаљније увид у стање у тим предузећима.

На скупштинском засједања одборници су усвојили и разматрали сљедеће:

– Извјештај Верификационе комисије;

– Давање и потписивање свечане изјаве одборника;

– Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Статута општине Источно Ново Сарајево и стављања истог на јавну расправу;

– Извјештај Комисије за избор и именовања:

– Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за прописе;

– Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за избор и именовања;

– Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Етичке комисије;

– Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета за спорт;

– Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за давање  приједлога назива насеља, улица и тргова;

– Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за равноправност полова;

–  Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о делегирању

    одборника за присуство закључењу брака;

– Приједлог Одлуке о отпису потраживања;

– Приједлог Одлуке о изгледу и садржају одборничке легитимације;

– Приједлог Одлуке о утврђивању одборничког додатка и висине накнаде радних тијела Скупштине општине Источно Ново Сарајево;

– Приједлог Одлуке о одређивању новчане накнаде члановима Општинске изборне комисије Источно Ново Сарајево;

– Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана „Врањеш“;

– Приједлог Одлуке о додјели на привремено кориштење простора у згради „Дејтон“;

– Приједлог Одлуке о додјели хангара – магацина на привремено кориштење;

– Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на привремено кориштење;

– Приједлог Одлуке о давању назива новоизграђеним улицама на подручју општине Источно Ново Сарајево;

– Извјештај по Програму за зимско одржавање саобраћајница, тротоара и паркинга на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2016. годину;

– Извјештај по Програму одржавања и заштите локалних путева и некатегорисаних путева, улица и насеља на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2016.  годину;

– Информација о раду невладиних организација у 2016. години на подручју општине Источно Ново Сарајево.

 

Scroll To Top