Одржана 10. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Одржана 10. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Десета редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево одржана је јуче, 01. новембра 2017. године и на њој је разматрано 15 тачака дневног реда.

На десетом скупштинском засједању одборници су усвојили Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Источно Ново Сарајево, о којем ће се спровести јавна расправа у трајању од 30 дана, путем огласне табле општине и веб-сајта општине Источно Ново Сарајево.

Одборници су једногласно усвојили и Нацрт ребаланса буџета Општине за 2017. годину, те се исти упућује на јавну расправу, која ће се одржати у ЈУК „Културни центар“. Обавјештење о датуму одржавања јавне расправе, биће објављено на веб-сајту Општине.

Везано за Нацрт ребаланса буџета, начелник Општине Љубиша Ћосић, истакао је да је општина Источно Ново Сарајево динамична средина која се непрестано развија, па самим тим мијењају се и буџетске потребе. Нагласио је да је прекомпозиција одређених ставки буџета далеко битнија од малог смањења истог.

Усвојен је и приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије  развоја општине Источно Ново Сарајево за период 2018-2023. година. У циљу што ефикасније израде ове Стратегије, начелник  Општине ће формирати координациони тим, који ће укључивати представнике јавног, приватног и невладиног сектора.

Одборници Скупштине општине Источно Ново Сарајево усвојили су и приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Јелав“, чији је обухват површине cca 6.9 ha, који ће бити стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.

Дата је сагласност на Одлуку о усвајању цјеновника услуга и цјеновник услуга индивидуалне комуналне потрошње и повремених услуга КП „Рад“, које је усвојио и предложио Скупштини општине Привремени надзорни одбор овог предузећа.

На десетој сједници усвојен је и приједлог Одлуке о организовању манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“. Овом одлуком уређује се организовање поменуте манифестације, која има за циљ промовисање туристичких, угоститељских, културних и забавних потенцијала наше Општине. Финансијска средства за одржавање ове манифестације обезбиједиће се дијелом из буџета Општине, а дијелом спонзорством привредних субјеката и институција Републике Српске.

Усвојен је и Програм подстицаја развоју привреде у општини Источно Ново Сарајево за 2017. годину, којим су утврђене мјере за унапријеђење сектора малих и средњих предузећа. Општи циљ овог Програма јесте унапријеђење привредног амбијента на територији општине Источно Ново Сарајево, кроз подстицаје за отварање нових друштава са ограниченом одговорношћу и нових предузетничких радњи које оснивају млади.

Прихваћена је Информација о стању јавног градског превоза у којој се наводи да је град Источно Сарајево, својом Одлуком смањио средстава за суфинансирање јавног превоза за 15% што проузрокује проблеме у одвијању саобраћаја из разлога што субвенција Града сада није довољна, с обзиром на пређене километре и смањен број путника на линијама: Петровићи, Миљевићи и Тилава.

Такође, одборници су прихватили и Информацију о успостављању сарадње између општине Источно Ново Сарајево и општине Блаце у Републици Србији. Делегација општине Источно Ново Сарајево, коју је предводио начелник Љубиша Ћосић, у августу мјесецу текуће године, посјетила је општину Блаце. Имајући у виду да постоји велики потенцијал за сарадњу између ове двије локалне заједнице, овом приликом потписан је Споразум о разумјевању. У циљу наставка и продубљивања сарадње, а на позив начелника Ћосића, представници општине Блаце боравиће у узвратној посјети општини Источно Ново Сарајево.

Одборници су усвојили и Одлуку о начину и условима куповине грађевинског земљишта, које је неопходне да би се реализовао пројекат изградње кружног тока у улици Војводе Радомира Путника, чијом изградњом ће се ријешити актуелни проблем саобраћаја на овом локалитету.

02.11.2017.

 

Scroll To Top