Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центра за социјални рад Источно Ново Сарајево

Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центра за социјални рад Источно Ново Сарајево

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и Одлуке о условима и расписивању Конкурса за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Центар за социјални рад Источно Ново Сарајево, број: 0I-022-204/17 од 15.12.2017. године, Скупштина општине Источно Ново Сарајево р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Scroll To Top