Ћосић: Измјене Закона о концесијама добре за локалне заједнице

Ћосић: Измјене Закона о концесијама добре за локалне заједнице

Предсједник Савеза општина и градова Републике Српске Љубиша Ћосић рекао је да су усвојене измјене и допуне Закона о концесијама добре, јер јединице локалне самоуправе ставља у повољнији положај.

Ћосић је нагласио да овај законски акт потпуније уређује ову област, прецизније одређује саму материју концесионе накнаде, те проширује могућност давања концесије на одређене области и прецизније дефинише на који начин ће то бити уређено.

“Примјеном овог закона локалне заједнице ће за природна богатства на свом подручју успјети да остваре одређену корист и већи приход. Ту, прије свега, мислим на електроенергетске објекте, подручја која су богата шумом и која су ловна или заштићена подручја”, истакао је Ћосић и додао да је добар потез ресорног министарства што допуњује овај закон.

Према његовом мишљењу, овај закон је веома битан и за локалне заједнице које ће одређене области попут трговине, угоститељства или комуналне дјелатности, развијати на бази јавно-приватног партнерства, а кроз давање концесије било за уступљено право или кориштење концесије.

“За Савез је битно, а односи се на функционисање локалних заједница, да се, осим концесионе накнаде у области електроенергетике, енергетике, рударства и геологије, што је до сада третирано, уводи и могућност увођења нових концесионих накнада у области трговине, туризма и угоститељства, саобраћаја и веза, пољопривреде, шумарства и водопривреде”, нагласио је Ћосић.

Он је навео и да је локалним заједницама интересантна и концесиона накнада у области комуналне дјелатности, управљања отпадом и обављања дјелатности у заштићеним подручјима.

Ћосић је нагласио да се доношењем овог законског акта рјешава ситуација да накнада за кориштење одређених природних ресурса буде наплаћивана два пута по основу различитих прописа.

“Паралелно са овим законом иде и закон о престанку важења Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху кориштења електричне енергије, тако да ће бити избјегнута ситуација да се нека накнада наплаћује два пута”, појашњава Ћосић.

Према његовом мишљењу, предлагањем овог закона ишло се у добром правцу зато што је њиме допуњена одредба према којој се врши расподјела прихода од концесионе накнаде за производњу електирчне енергије на начин да се дијели између Буџета Републике Српске и буџета јединица локалне самоуправе на чијој се територији обавља концесиона дјелатност у омјеру 95:5 одсто.

Он указује и на то да овај закон у два дијела регулише концесиону накнаду – концесиона накнада за уступљено право и концесиона накнада за кориштење концесије.

“Законом је за сваку од наведених области тачно утврђен распон у процентима колико иде за успупљено право, а колико за кориштење концесије”, рекао је Ћосић.

Наводи да је овим законом коначно утврђено, кад је у питању накнада за кориштење електроенергетских објеката, да се она обрачунава по произведеном киловат-сату што до сада није био случај, тако да локалним заједницама и то иде у прилог.

Извор: СРНА

08.02.2018.

Scroll To Top