Оглас

Оглас

На основу члана 59, 62 и 63. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114/17) Скупштина општине Источно Ново Сарајево ће у оквиру дневног реда на сједници заказаној за 26.03.2018 године у 9. часова разматрати Одлуку о кредитном задужењу општине Источно Ново Сарајево. Општина Источно Ново Сарајево намјерава да се кредитно задужи путем дугорочног кредита или  емисијом  обвезница зависно од опције која се покаже финансијски повољнија, у износу од 4.500.000,00 КМ са каматном стопом до 4,8%, у сврху рефинансирања дугорочних задужења и реализације капиталних пројеката. Рок  доспијећа је 15 година, са грејс периодом од 2 године који се рачуна у вријеме отплате кредита.

Средства из тачке 1. ове одлуке ће се користити у сврху:

  1. Рефинансирања (исплата у цјелости) неисплаћених дугорочних кредита код НЛБ банке у износу 1.385.044,52 КМ и СБЕР банке у износу 1.589.419,76 КМ  што укупно износи  2.974.464,28 КМ.

2.За инвестирање капиталних пројеката:

-700.000 КМ, за изградњу улице Дечанска.

-500.000 КМ, за властито учешће у изградњи спортске дворане,

-300.000 КМ, за изградњу градског парка  између улице Хиландарска и Дечанска.

19.03.2018.

Scroll To Top