Конкурс за додјелу стипендија

На основу Правилника о додјели студентских стипендија општине Источно Ново Сарајево број: 01/I-013-364/15 од 16.05.2015. године, те Одлуке Скупштине општине Источно Ново Сарајево о усвајању буџета Општине број: 01-022-223/17 од 29.12.2017. године, Начелник општине Источно Ново Сарајево р а с п и с у ј е

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА РЕДОВНИМ СТУДЕНТИМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

11.09.2018.

Scroll To Top