Јавни позив за закуп дрвених кућица за вријеме одржавања Манифестације  „Зима у Источном Новом Сарајеву“

Јавни позив за закуп дрвених кућица за вријеме одржавања Манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

– Н А Ч Е Л Н И К –

Број: 01/I-013-СЛ/18

Источно  Сарајево, 23.11.2018. године.

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16), члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17),  Одлуке о организовању манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“ (Службене новине Града Источно Сарајево бр. 29/17) и Правилника о организацији манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“,  Начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЗАКУП ДРВЕНИХ КУЋИЦА ЗА ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „ЗИМА У ИСТОЧНОМ НОВОМ САРАЈЕВУ“

Члан 1.

„Зима у Источном Новом Сарајеву“ је манифестација туристичко забавног карактера која има за циљ промовисање туристичких, угоститељских, културних и забавних потенцијала општине Источно Ново Сарајево и намјењена је свим грађанима.

Члан 2.

„Зима у Источном Новом Сарајеву“ ће се одржати од 18. децембра 2018. године до 15. јануара 2019. године на локалитету испред спортске дворане у Источном Новом Сарајеву.

Члан 3.

Општина овим путем позива све заинтересоване излагачи да се надмећу за закуп дрвених кућица димензија 2,5×2 метра у којима ће, током трајања манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“ вршити промоцију и продају својих производа.  Закуп дрвених кућица је бесплатан.

Члан 4.

Право учешћа имају сви привредни субјекти, удружења и појединци који се баве производњом и продајом, хране, пића, рукотворина, сувенира, те и остали заинтересовани понуђачи чија се идеја и сегмент дјеловања уклапају у дух наведене манифестације.

Заинтересовани излагачи своје понуде са описом дјелатности и потребном документацијом могу доставити  путем Пријавног обрасца. Пријавни образац се може преузети са интернет странице Општине. (www.opstinains.net)

Предност при одабиру ће имати они закупци, који дају (робно или новчано) учешће за организовање манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“.

Члан 5.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања Јавног позива. Пријаву са документима потребно је доставити поштом или лично у општину Источно Ново Сарајево, на адресу ул. Стефана Немање број 2, 71 123 Источно Ново Сарајево, са назнаком Пријава за закуп кућица током манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

 Пријавни образац можете преузети овдје.

 

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К 

                                                                                                              Љубиша Ћосић

 

23.11.2018.

Scroll To Top