Одржана 26. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Одржана 26. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

На данашњој 26. редовној сједници Скупштине општине, разматране су многе значајне Одлуке за функционисање и даљи инфраструктурни развој наше општине.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Извјештај о реализацији одлука и закључака Скупштине општине Источно Ново Сарајево;
 1. Приједлог Рјешења о именовању предсједника Општинске изборне комисије Источно Ново Сарајево;
 1. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о судским споровима за општину Источно Ново Сарајево;
 1. Инфорамција о стању безбједности на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2018. годину;
 1. Информација о учењу и владању ученика основних и Средње школе на крају првог полугодишта 2018/2019. године;
 1. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта;
 1. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје грађевинског земљишта у државној својини;
 1. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје грађевинског земљишта у државној својини;
 1. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта путем непосредне погодбе;
 1. Приједлог Одлуке о усвајању Урбанистичког пројекта за рекреациону зону и викенд насеље „Тврдимићи“;
 1. Приједлог Одлуке о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2019. годину;
 1. Приједлог Одлуке о утврђивању почетне тржишне цијене грађевинског земљишта за експроприсано земљиште по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2019. годину;
 1. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта;
 1. Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје општине Источно Ново Сарајево и висини ренте;
 1. Приједлог Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту;
 2. Приједлог Одлуке о субвенцијама трошкова за легализацију објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево;
 1. Приједлог Одлуке о претварању двосмјерне у једносмјерну улицу;
 2. Приједлог Одлуке о додјели стамбеног објекта на кориштење;
 3. Приједлог Одлуке о утврђивњу статуса Удружења од интереса за општину Источно Ново Сарајево;
 1. Информација о реализацији Програма подстицаја развоја привреде и пољопривреде у општини Источно Ново Сарајево у 2018. години;
 1. Приједлог Одлуке о усвајању Програма подстицаја развоју привреде у општини Источно Ново Сарајево за 2019. годину;
 1. Информација о реализацији пројекта по Програму утрошка средстава од накнаде за воде у 2018. години;
 1. Приједлог Одлуке о усвајaњу Програма утрошка средстава од накнада за

воде у 2019. години;

 1. Информација о реализацији пројеката по годишњем плану утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2018. годину;
 1. Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години;
 1. Извјештај по Програму комуналне потрошње за 2018. годину;
 2. Извјештај по Програму за зимско одржавање саобраћајница, тротоара и паркинга на подручју општине Источно Ново Сарајево за 2018. годину.

25.3.2019.

 

 

Scroll To Top