Одржана 27. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

Одржана 27. редовна сједница Скупштине општине Источно Ново Сарајево

На данашњој 27. редовној сједници Скупштине општине усвојен је Извјештај о раду начелника за 2019. годину, низ одлука о избору стратешког партнера за изградњу викенд-насеља Тврдимићи и Извјештај о раду Јавних установа.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Извјештај о раду начелника Општине за 2018. годину;
 2. Приједлог Одлуке о условима избора стратешког партнера за изградњу викенд насеља „Тврдимићи“;
 1. Приједлог Одлуке о периоду изградње викенд објеката у викенд насељу „Тврдимићи“;
 1. Приједлог Одлуке о цијени изградње викенд објеката у викенд насељу „Тврдимићи“;
 1. Приједлог Одлуке о форми банкарске гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора изградње викенд објеката у викенд насељу „Тврдимићи“;
 1. Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Центар I“ – секција А и секција Б;
 1. Извјештај о пословању и годишњи обрaчун установа чији је оснивач Скупштина општине за 2018. годину:
 • ЈУ Центар за социјални рад,
 • ЈУ СРЦ „Славија“,
 • Предшколска установа дјечији вртић „Патријарх Павле“,
 • ЈУК „Културни центар“;
 1. Програм рада и финансијски план установа чији је оснивач Скупштина општине за 2019. годину:

                   1) ЈУ Центар за социјални рад,

                   2) ЈУ СРЦ „Славија“,

                   3)  Предшколска установа дјечији вртић „Патријарх Павле“,

                   4) ЈУК „Културни центар“;

 1. Информација о раду органа и организација са подручја Општине за 2018. годину:

                   1) Борачка организација,

                   2) Пореска управа,

                   3) ЈУ Завод за запошљавање РС, Биро Источно Ново Сарајево.

25.04.2019.

Scroll To Top