<!–:sr–>Електр��������ндустриј��<!–:–><!–:ba–>Elektroindustrij��<!–:–><!–:en–>Electrical Industry<!–:–>

Na  teritoriji Opštine Istočno Novo Sarajevo posluje značajan broj preduzeća iz oblasti elektroindustrije. Najveća i najznačajnija preduze��a iz ove oblasti su:  A.D „ENERGOINVEST-EeOp“ Istočno Sarajevo,  A.D. „ENERGOINVEST“ Istočno Sarajevo, A.D. �����AUTOMATIKA“ Istočno Sarajevo, „K‐INEL“ D.O.O. Istočno Sarajevo,  „BARICO“ D.O.O. Istočno Sarajevo,  ���ENERGO SERVIS“ D.O.O. Istočno Sarajevo,  A.D.“ IRCE“ Istočno Sarajevo.

A.D. ���EeOp“

  „Energoinvest – Elektroenergetska Oprema“ a.d. je novi privredni subjekat kao posebna fabrika za proizvodnju opreme za srednji i visoki napon. Prvobitna proizvodnja  bivšeg preduze������a  Energoinvest RAOP, bila je bazirana na stranim licencama  da bi već šezdesetih godina, na osnovu sopstvenih istraćivačkih i razvojnih rezultata, raspoloživost vlastitim laboratorijama kao i kadrovskoj osposobljenosti započela proizvodnju aparata konstruisanih i ispitanih u Energoinvest -Rasklopnoj opremi. Najzna��ajnija distributivna trafostanica na području opštine Istočno Novo Sarajevo je trafostanica „Energoinvest“.

Adresa:  Vuka Karadžića 17
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon:  +387 57 343 354����
Fax: +387 57 340 357

��A.D. „ENERGOINVEST AUTOMATIKA“

A.D. „ENERGOINVEST AUTOMATIKA����������������� je prerađivačka industija, bavi se proizvodnjom električnih i optičkih uređaja, proizvodnju medicinskih i preciznih instrumenata, proizvodnju opreme za upravljanje industrijskim procesima.

Adresa:�� Vuka Karadžića bb
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon:  +387 57 340 203
Fax: +387 57 340 203

���ENERGO SERVIS�����  D.O.O

„ENERGO SEVIS“ D.O.O. Istočno Sarajevo je preduzeće za promet roba i usluga. Ovo preduzeće vrši sevis i održavanje trafo stanica.

Adresa: Vuka Karadžića 28
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon:  +387 57 375 481
Fax: +387 57 375 481

„IRCE“ A.D.

Institut za elektroenergetiku – „IRCE��� A.D. vrši istraživanja i ispitivanja  elektroenergetske opreme visokog i niskog napona na terenu kao i u svojim laboratorijama visokog i niskog napona.

Adresa: Vuka Karadžića 17
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon:  +387 57 342 014
Fax: +387 57 342 014
E-mail:  irce@teol.net

 ���K-INEL“ D.O.O

„K-INEL“ D.O.O. se bavi proizvodnjom uređaja elektronike (sistemi napajanja), upravljanje industrijskim postrojenjima, projektovanje telekomunikacijskih sistema i sistema računarskih mreža.

Adresa:  Vuka Karadžića bb
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon:  + 387 57 340 277
Fax: +387 57 340 277

„BARICO“  D.O.O

���������BARICO“  D.O.O. Istočno Sarajevo se bavi prodajom i servisiranjem računarske opreme.

Adresa: Nikole Pašića 14
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Telefon:  +387 57 320 881
Fax: +387 57 320 881


Scroll To Top