Одјељење комуналне полиције

  • обавља стручне и друге послове који се односе на координацију рада са државним органима, организацијама и институцијама;
  • у оквиру овлашћења прати и примјењује прописе из области комуналних и других дјелатности;
  • проводи управни поступак, доноси рјешења и прописане мјере, те врши послове комунално-полицијске контроле у складу са законом.

Начелник Одјељења:

Тел: 057 340 132

e-mail: komunalnapolicija@opstinains.net

 

Scroll To Top