Скупштина општине

Скупштина општине

Предсједник Скупштине општине

Дејан Шантић Рођен 12.12.1979. године у Мостару. Од 2004. до 2012. године радио као стручни сарадник за дјечију заштиту у Јавном Фонду за дјечију заштиту Републике Српске. Од 2012. године запослен у Скупштини општине Источно Ново Сарајево. Стекао звање  правника на  Универзитету у Београду. На локалним изборима 2012.године, изабран за одборника у Скупштини општине Источно Ново Сарајево, са листе СРС др Војисалав Шешељ. Обавља функцију предсједника Oпштинског одбора СРС др Војислав Шешељ у Источном Новом Сарајеву и члан је Извршног одбора СРС др Војислав Шешељ у Републици Српској. Говори Eнглески језик. Ожењен, отац двоје дјеце. Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице скупштине општине и њима предсједава, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.

Потпредсједник Скупштине општине

 

Списак одборника (2016/2020)

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНДС

 1. Ведран Јованчић
 2. Наташа Трифковић
 3. Дејан Шешељ
 4. Миљан Сладоје
 5. Данило Кујачић
 6. Александар Тодоровић

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС

 1. Небојша Попић
 2. Милан Ковачевић
 3. Горан Елез
 4. Дарко Џебо

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – ДНС

 1. Александар Главаш
 2. Раде Нешић
 3. Александар Сладоје

СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД – СНГ

 1. Вељко Ступар
 2. Наташа Богдановић-Трифковић

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – СРС

 1. Дејан Шантић

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА – ПДП

 1. Сава Шкрба

Секретар скупштине

 

Стручна служба Скупштине општине

Стручна служба обавља стручне, административне, организационе и друге послове за потребе Скупштине Општине, одбора, савјета и комисија СО; пружа стручну помоћ одборницима у СО у извршавању њихових одборничких дужности; врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова СО; припрема материјале за сједнице СО и њихових радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима и другим лицима која се позивају на сједнице, обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница СО и њихових радних тијела, као и друге послове везане за рад СО. Руководилац службе: Драган Цвијетић

Радна тијела

Комисија за планирање општинског развоја Комисија за избор и именовања (избор из реда одборника); Мандатно-имунитетска комисија (избор из реда одборника); Комисија за прописе (избор из реда одборника и стручних радника); Комисија за награде и признања (избор из реда одборника); Комисија за вјерска питања (избор из реда одборника); Одбор за друштвени надзор и представке (избор из реда одборника); Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима (избор из реда одборника и стручних лица); Одбор за вјенчања (избор из реда одборника); Комисија за буџет и финансије (избор из реда одборника и стручних лица); Савјет за спорт (избор из реда одборника и стручних лица); Савјет за културу (избор из реда одборника и стручних лица); Етичка комисија; Комисија за младе.

Scroll To Top