Образовање

Образовање

ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
baner_unisУНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
 Адреса: Вука Караџића 30
 Тел/факс: +057/320-330
 web адреса: www.ues.rs.ba
 e-mail: univerzitet@uni-es.com
 За више информација о кликните овдjе.
baner_etfЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 Адреса: Вука Караџића 30
 Тел/факс: 057 342 788; 340 307
 web адреса: www.etf.unssa.rs.ba
 e-mail: kontakt@etf.unssa.rs.ba
 За више информација о кликните овдjе.
baner_mfМАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 Адреса: Вука Караџића 30
 Тел/факс: 057/340-847
 web адреса: www.maf.unssa.rs.ba
 e-mail: masinski.fakultet@maf.unssa.rs.ba
 За више информација о кликните овдjе.
baner_maМУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
 Адреса: Вука Караџића 30
 Тел/факс: 057/342-125
 web адреса: www.muzickaakademija.net
 e-mail: makss@spinter.net
 За више информација о кликните овдjе.
baner_pfПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 Адреса: Вука Караџића 30
 Тел: 057/340-401; Факс: 057/342-701
 web адреса: www.pof.unssa.rs.ba
 e-mail: pof@spinter.net
 За више информација о кликните овдjе.
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
baner_gimnazijaСРЕДЊА ШКОЛА "28. ЈУНИ"
 Адреса: Стефана Немање 10
 Тел/Факс: 057/342-523
 web адреса: www.srednjaskola28juni.info
 e-mail:
 За више информација о кликните овдjе.
baner_srednja1ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
 Адреса: Стефана Немање 10
 Тел/Факс: 057/342-735
 web адреса: www.srednjaskola28juni.info
 e-mail: gimsil@paleol.net
 За више информација о кликните овдjе.
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
baner_osnovnaОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"
 Адреса:Карађорђева 1
 Телефон:057/340-414
 web адреса:-
 e-mail:os189@teol.net
 За више информација о кликните овдjе.
baner_muzickaШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
 Адреса: Ђенерала Драже Михајловића 40
 Тел/Факс: 057/340-194
 web адреса:-
 e-mail: os196@teol.net
 За више информација о кликните овдjе.
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

baner_obdaniste1ОБДАНИШТЕ "МАЦА" Адреса: Стефана Немање 25
 Тел/Факс: -
 web адреса: -
 e-mail: -
Scroll To Top