Пољопривреда

Пољопривреда

Пољопривредна производња на територији општине Источно Ново Сарајево има велики значај и представља једну од важнијих привредних грана на којој се темељи развој ове локалне заједнице.

Укупна површина општине Источно Ново Сарајево износи  3.830 ха (38.300.221 м2). Од укупне површине, пољопривредно земљиште заузима 1.575 ха или 41 % , а чине га: оранице 228 ха, воћњаци 144 ха, ливаде 735 ха и пашњаци 468 ха.  Под остали  дио спадају шуме 1.986 ха и неплодно земљиште 269 ха.

Од укупне површине  3.622 ха је у приватном власништву,  191 ха у власништву општине а остатак у од 17 ха у државном власништву ( 166.510 м2 од тога 27.119 м2 у власништву БиX, а остало 139.391 м2 у власништву Републике Српске).

Територија општине Источно Ново Сарајево, у досадашњој историји, имала је релативно развијену пољопривредну дјелатност.  У пријератном периоду постојало је низ имања и мањих индивудиалних произвођача који су се бавили пољопривредом као главном или споредном дјелатношћу. Углавном су заступљена мала пољопривредна газдинства са просјечном величином газдинства око 3 ха,  најчешће у више одвојених парцела и са комбинованом производњом.

Због различитих природних карактеристика, територија општине Источно Ново Сарајево може се  подијелити у три различита дијела:

  • планински дио погодан за узгој стоке, производњу млијека и млијечних прерађевина кромпира;
  • падински-брежуљкасти дио погодан за воћарство и повртларство као и за узгој стоке и перадарску индустрију;
  • равничарско-брежуљкасти дио погодан за све пољопривредне дјелатности повртларство, ратарство, воћарство, рибарство и друге дјелатности.

 Традиционално, најзаступљеније пољопривредне гране и данас  су:

  • Сточарствo
  • Повртларство
  • Воћарство

Брдско планинска подручја општине су еколошки очувана и користе се за производњу јабука, крушака, шљива и других воћних врста. Сточарска производња је развијена у правцу овчарства, перадарства, козарства и пчеларства. Када је ријеч о повртларској производњи, највише се узгаја конзумни кромпир.

Од новијих дјелатности које раније нису биле присутне значајније су: производња гљива, производња јагодичастог  воћа и производња поврћа у заштићеном простору.

Поред природних карактеристике и постојања традиције бављења одређеним пољопривредним дјелатностима, развоју пољопривреде увелико су допринјели близина тржишта града Сарајева, као највећег потрошачког тржишта у Босни и Херцеговини. као и постојање Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву дуги низ година представља стручни темељ развоја пољопривредне производње у погледу иновација, трансфера знања и едукације пољопривредних произвођача.

Према подацима Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) на подручју општине Источно Ново Сарајево до сада је регистровано 119 носилаца пољопривредних газдинстава и 179 чланова њихових газдинстава.

Велики број пољопривредних произвођача окупљају и двије пољопривредне задруге које раде на подручју општине и то: Пољопривредна задруга „ЕКОФАРМ“ и  општа земљорадничка задруга „САРАДЊА“.

Пољопривредна задруга „ЕКОФАРМ“  бави се сушењем и прерадом љекобиља, шумског воћа, гљива и производњом поврћа у заштићеном простору. Општа земљорадничка задруга „САРАДЊА“ бави се узгојем воћа, ораха, усијева за припремање зачина и напитака.

ПОЉОРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Адреса: Вука Караџића бр. 30
Телефон: +387 57 340-401
Факс: +387 57 342-701
web адреса: http://www.pof.unssa.rs.ba

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА „ЕКОФАРМ“
Адрса:  Петровићи бр.21
Пошта: 71123 Источно Сарајево
Моб: +387 62 188 241
Е-маил : pzekofarm@gmail.com

ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „САРАДЊА“
Адрса: Трг Илиџанских Бригада бб
Пошта: 71124 Источно Сарајево
Телефон: +387 57 318 300
Фаx: +387 57 318 300

Scroll To Top