Poljoprivreda

Poljoprivreda

Poljoprivredna proizvodnja na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo ima veliki značaj i predstavlja jednu od važnijih privrednih grana na kojoj se temelji razvoj ove lokalne zajednice.

Ukupna površina opštine Istočno Novo Sarajevo iznosi  3.830 ha (38.300.221 m2). Od ukupne površine, poljoprivredno zemljište zauzima 1.575 ha ili 41 % , a čine ga: oranice 228 ha, voćnjaci 144 ha, livade 735 ha i pašnjaci 468 ha.  Pod ostali  dio spadaju šume 1.986 ha i neplodno zemljište 269 ha.

Od ukupne površine  3.622 ha je u privatnom vlasništvu,  191 ha u vlasništvu opštine a ostatak u od 17 ha u državnom vlasništvu ( 166.510 m2 od toga 27.119 m2 u vlasništvu BiX, a ostalo 139.391 m2 u vlasništvu Republike Srpske).

Teritorija opštine Istočno Novo Sarajevo, u dosadašnjoj istoriji, imala je relativno razvijenu poljoprivrednu djelatnost.  U prijeratnom periodu postojalo je niz imanja i manjih indivudialnih proizvođača koji su se bavili poljoprivredom kao glavnom ili sporednom djelatnošću. Uglavnom su zastupljena mala poljoprivredna gazdinstva sa prosječnom veličinom gazdinstva oko 3 ha,  najčešće u više odvojenih parcela i sa kombinovanom proizvodnjom.

Zbog različitih prirodnih karakteristika, teritorija opštine Istočno Novo Sarajevo može se  podijeliti u tri različita dijela:

  • planinski dio pogodan za uzgoj stoke, proizvodnju mlijeka i mliječnih prerađevina krompira;
  • padinski-brežuljkasti dio pogodan za voćarstvo i povrtlarstvo kao i za uzgoj stoke i peradarsku industriju;
  • ravničarsko-brežuljkasti dio pogodan za sve poljoprivredne djelatnosti povrtlarstvo, ratarstvo, voćarstvo, ribarstvo i druge djelatnosti.

 Tradicionalno, najzastupljenije poljoprivredne grane i danas  su:

  • Stočarstvo
  • Povrtlarstvo
  • Voćarstvo

Brdsko planinska područja opštine su ekološki očuvana i koriste se za proizvodnju jabuka, krušaka, šljiva i drugih voćnih vrsta. Stočarska proizvodnja je razvijena u pravcu ovčarstva, peradarstva, kozarstva i pčelarstva. Kada je riječ o povrtlarskoj proizvodnji, najviše se uzgaja konzumni krompir.

Od novijih djelatnosti koje ranije nisu bile prisutne značajnije su: proizvodnja gljiva, proizvodnja jagodičastog  voća i proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru.

Pored prirodnih karakteristike i postojanja tradicije bavljenja određenim poljoprivrednim djelatnostima, razvoju poljoprivrede uveliko su doprinjeli blizina tržišta grada Sarajeva, kao najvećeg potrošačkog tržišta u Bosni i Hercegovini. kao i postojanje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu dugi niz godina predstavlja stručni temelj razvoja poljoprivredne proizvodnje u pogledu inovacija, transfera znanja i edukacije poljoprivrednih proizvođača.

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) na području opštine Istočno Novo Sarajevo do sada je registrovano 119 nosilaca poljoprivrednih gazdinstava i 179 članova njihovih gazdinstava.

Veliki broj poljoprivrednih proizvođača okupljaju i dvije poljoprivredne zadruge koje rade na području opštine i to: Poljoprivredna zadruga „EKOFARM“ i  opšta zemljoradnička zadruga „SARADNJA“.

Poljoprivredna zadruga „EKOFARM“  bavi se sušenjem i preradom ljekobilja, šumskog voća, gljiva i proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru. Opšta zemljoradnička zadruga „SARADNJA“ bavi se uzgojem voća, oraha, usijeva za pripremanje začina i napitaka.

POLJORIVREDNI FAKULTET UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Adresa: Vuka Karadžića br. 30
Telefon: +387 57 340-401
Faks: +387 57 342-701
web adresa: http://www.pof.unssa.rs.ba

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „EKOFARM“
Adrsa:  Petrovići br.21
Pošta: 71123 Istočno Sarajevo
Mob: +387 62 188 241
E-mail : pzekofarm@gmail.com

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA „SARADNJA“
Adrsa: Trg Ilidžanskih Brigada bb
Pošta: 71124 Istočno Sarajevo
Telefon: +387 57 318 300
Fax: +387 57 318 300

Scroll To Top