Социјална заштита

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Општина Источно Ново Сарајево је главни носилац социјалне заштите грађана, планира и обезбјеђује средства за социјалну заштиту и оснивач је Центра за социјални рад. Поред Општине, финансирање права из области социјалне и дјечије заштите обезбјеђује Министарство здравља и социјалне заштите РС и Јавни фонд за дјечију заштиту РС. Центар је основан Одлуком о формирању Центра за социјални рад Скупштине општине Ново Сарајево 14. новембра 1992. године и данас функционише као јавна установа. Центар пружа услуге социјалног рада у оквиру породично-правне, социјалне и дјечије заштите, а у складу са законима.

Директор: мр Срђан Баралић, пси. сци.
Стефана Немање бр.4.
тел/фах: 057/320-930 i 320-931
email: jucsrins@gmail.com

Стручни радници Центра за социјални рад помажу корисницима Центра да остваре сљедећа права:

 ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

​1. новчана помоћ;
2. додатак за помоћ и његу другог лица;
3. подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју;
​4. смјештај у установу;
5. ​​збрињавање у хранитељску породицу;​
​6. помоћ и њега у кући;
7. дневно збрињавање;
8. ​једнократна нвчана помоћ и
​9. савјетовање.​

 ​ЗАКОН О ДЈЕЧИЈОЈ ЗАШТИТИ

1. накнада рефундације исплаћене нето плате;
2. додатак на дјецу;
3. матерински додатак;
​4. право на помоћ за опрему новорођенчета;
5. социјализација дјеце “Кумбор“.​

 ПОРОДИЧНИ ЗАКОН

1. мирење брачних другова и повјера млдб. дјеце;
2. регулисање одржавања личних односа са млдб. дјецом;
​3. старатељство;
4. усвојење.

 ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

1. помоћ жртвама насиља у породици.​

ЗАКОН О ЗАШТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И МАЛОЉЕТНИЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

1. помоћ и рад са дјецом и малољетницима.

КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА ЦЕНТРА (Закон о социјалној заштити)

​малољетни:

1. ​без родитељског старања;
2. ​са сметњама у развоју​;
3. ​чији је развој ометен породичним приликама;
​4. жртве насиља;
5. ​жртве трговине људима;
6. са друштвено неприхватљивим понашањем;
7. изложена социјално ризичним понашањем;
8. коме је због посебних околности потребна социјална заштите.

 пунољетни:

1. материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице;
2. са инвалидитетом;
3. старије, без породичног старања;
4. са друштвено негативним понашањем;
5. жртва злоупотребе психоактивних супстанци;
6. жртва насиља у породици;
7. жртва трговине људима;
8. коме је због посебних околности потребна социјална заштита.

 ЈУ Центар за социјални рад остварује успјешну сарадњу са другим установама из области социјалне заштите, прије свега административном службом општине Источно Ново Сарајево, Црвеним крстом, Судом, Тужилаштвом, Центром јавне безбједности, школама, невладиним организацијама и другим установама, као и бројним донаторима.

Scroll To Top