СРЕЊА ШКОЛА „28. ЈУНИ“

СРЕЊА ШКОЛА „28. ЈУНИ“

Дјелатност средњег образовања обухвата различите врсте и облике образовања којима се након завршене основне школе стичу знања и способности потребни за рад у струци и за даље образовање појединца. На подручју Општине средње образовање је организовано у Средњој школи „28. јуни“ и Гимназији и средњој стручној школи.

Средња школа „28. јуни“ са радом је почела у септембру 1993. године. У оквиру ове школе налазе се: Електротехничка, Угоститељско-туристичка, Саобраћајна, Машинска, Грађевинска и Фризерска школа. У школској 2012/13 години у Средњој школи „28. јуни“ уписано је 605 ученика. Број радника у овој школи је 67, а директорица школе је гђа. Младенка Пандуревић.

Scroll To Top