Здравство

OPŠTA BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO
Op����ta bolnica Istočno Sarajevo je nosilac zdravstvene zaštite za kompletno područje Grada Istočno Sarajevo. Počela je sa radom 1992. godine, a njeno osnivanje zvanično je potvrđeno Odlukom Vlade RS od 25. 11. 1993. godine. Postojeće zgrade  u krugu ove zdravstvene ustanove pravlјene su u periodu od 1920-1957. godine.

Direktor:  dr  Goran Todorović
Adresa: Kasindolskog batalјona 113
Tel: 057/325-300, 325-310, 325-319, 325-325
Faks: 057/316-195
web adresa: www.kbskasindo.com
e-mail: bolnicakasindo@paleol.net

DOM ZDRAVLjA ISTOČNO SARAJEVO
Dom zdravlјa Istočno Sarajevo osnovan je 1996. godine fuzijom dva doma zdravlјa (Dom zdravlјa Srpska Ilidža i Dom zdravlјa Srpsko Sarajevo). Obavl��a djelatnost zdravstvene zaštite stanovništva primarnog nivoa lokalnih zajednica Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža.

Direktor:  Dragan Krstović.
Adresa: Stefana Nemanje 1, tel: 057/340-782, 340-783

Faks: 057/343-003
e-mail: dzis@teol.net

 • Ambulanta Lukavica
  Adresa: Miloša Obilića 55
  Tel: 057-340-782
 • Ambulanta Mil��evići
  Adresa: Gornji Mil������evići bb
  Tel: 057-373-061
 • Ambulanta Tilava
  Adresa: Tilava bb
  Tel: 057-342-428
 • Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
  Adresa: Otadžbinska 1, Kula
  tel: 057 318 252

JZU APOTEKA ISTOČNO SARAJEVO
Adresa:�� Stefana Nemanje 3
Tel: 057/342-909

PRIVATNE APOTEKE

 • Crvena apoteka
  Adresa: Vojvode Radomira Putnika bb
  Tel: 057/316-950
 • Apoteka „Bioritam���������
  Adresa: Vojvode Radomira putnika 38
  Tel: 057/318-525
 • Apoteka „Beladona“
  Adresa: Đenerala Draže Mihailovića 28
  Tel: 057/340 -538

VETERINARSKA STANICA
Adresa: Karađorđeva bb
Tel/faks: 057-342-691


Scroll To Top