У току 2020.године, која је по свим параметрима, који су утицали на функционисање и развој сектора привреде и пољопривреде, на подручју општине Источно Ново Сарајево, веома специфичнa и промјењивa, првенствено због појаве и негативног утицаја вируса корона (COVID-19), општинска управа општине Источно Ново Сарајево је, по основу различитих сегмената и критеријума, издвојила сљедеће врсте подршке и помоћи привредним субјектима и пољопривредним газдинствима:

Р.Б. ВРСТА ПОМОЋИ БРОЈ КОРИСНИКА ИЗНОС (КМ)
1. „Start-up“ помоћи за пчеларе 47 13.500,00
2. Пластеници 46 64.000,00
3. Сјеменски материјал 60 12.500,00
4. Садни материјал за микро газдинства 80 4.800,00
5. Пакети са товном пилади 10 2.000,00
6. Помоћ породицама у пољопривреди 16 24.000,00
7. Пројекат „Про будућност“ 32 2.000,00
8. Директни финансијски подстицаји за МСП 177 138.000,00
9. Закуп љетних башти 50 15.000,00
10. Закуп за билборде 80 30.000,00
11. Субвенција за КП „РАД“ 200 30.000,00
12. Пројекат „Про посао“ 6 21.000,00
13. Подршка запошљавању и самозапошљавању 17 40.000,00
14. Подршка такси превозницима 30 15.000,00
У К У П Н О   411.800,00

 

Од укупно 13 различитих врста помоћи сектору привреде и пољопривреде на подручју општине Источно Ново Сарајево, 8 мјера се односи на директне финансијске подстицаје у новцу, роби и материјалу, а 3 мјере су индиректне кроз финансијске повластице и уштеде које су привредни субјекти остварили.

Више од 750 појединачних корисника је обухваћено овим мјерама подршке од стране општинске управе.