Број: 01/I-014-93/21

Источно Сарајево, 11.03.2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о измјени Закључка о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број 68-1/21 од 22.02.2021. године и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (”Службене новине града Источно Сарајево” бр. 24/17 и 25/17), Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ

о обавезном спровођењу мјера, у угоститељским објектима, на реаговање

на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) 

у општини Источно Ново Сарајево

  1. У циљу спречавања  ширења  вируса  корона  SARS–CoV-2  i  COVID-19  болести на територији општине Источно Ново Сарајево и заштите и спасавања становништва до 19.03.2021. године ограничава се:
  2. Радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).
  3. Угоститељски објекти дужни су организовати свој рад како слиједи:
  • У угоститељским објектима за једним столом истовремено могу сједити највише четири особе,
  • Уколико за једним столом сједи више од четири особе, конобар не смије послужити никога за тим столом,
  • Између стола за којим сједе гости угоститељском објекта и наредног стола за којим сједе гости, мора постајати размак од једног празног стола, односно најмање два метра.
  1. Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција, вришиће појачан надзор у циљу споровођења ове Наредбе.
  2. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Источно Ново Сарајево Број: 01/I-013-474-13/20/21 од 25.02.2021. године, осим тачке 7. наредбе, примјењују уз ову наредбу
  3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК

Јован Катић