РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

-НАЧЕЛНИК-

Број: 01/I-014-2171/22
Датум: 27. децембар 2022. године

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07),  Одлуке о одређивању радног времена занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево  (“Сл. новине града Источно Сарајево” број: 24/13 и 3/19) и члана 6. Одлуке о одређивању  радног времена угоститељских објеката на подручју општине Источно Ново Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево” број: 9/13 ) и члана 89. Статута општине Источно Ново Сарајево (“Сл. новине града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17) Начелник општине, донио је:

Н А Р Е Д Б У

о забрани рада угоститељских објеката и продаје алкохолних пића у трговинским радњама за предузећа, установе и предузетничке радње на подручју општине Источно Ново Сарајево на дан 08.01.2023. године у периоду од 10.00 до 16.00 часова  због одржавања генералне пробе, и дана 09.01.2023. године у периоду од 11.00 до 17.00 часова због централне прославе за Дан Републике Српске.

Члан 1.

Наредба о забрани рада угоститељских објеката и продаје алкохолних пића у трговинским радњама за предузећа, установе и предузетничке радње на подручју општине Источно Ново Сарајево на дан 08.01.2023. године у периоду од 10.00 до 16.00 часова  због одржавања генералне пробе, и дана 09.01.2023. године у периоду од 11.00 до 17.00 часова због централне прославе Дана Републике Српске односи се на све субјекте који се налазе на траси кретања учесника дефилеа, а наведени су члану 2. ове Наредбе.

Члан 2.

На дан 08.01.2023. године у периоду од 10.00 до 16.00 часова  због одржавања генералне пробе и дана 09.01.2023. године у периоду од 11.00 до 17.00 часова због централне прославе за Дан Републике Српске односи се на све субјекте који се налазе на траси кретања учесника дефилеа и то:

  • Улица Војводе Радомира Путника (од раскрснице „Том“ до раскрснице „Бинго);
  • Улица Стефана Немање;
  • Улица Дечанска (од кружног тока до раскрснице са улицом Прве сарајевске бригаде);
  • Улица Прве сарајевске бригаде;
  • Улица Спасовданска (од раскрснице Прве сарајевске бригаде до раскрснице у улици Стефана Немање);
  • Трг Републике Србије (у близини спортске дворане).

Члан 3.

Ова Наредба биће објављена на званичној интернет страници општине Источно Ново Сарајево и на огласној табли Општинске управе  Источно Ново Сарајево.

Потписану Наредбу можете преузети на линку овдје.