Број: 01/I-013-474-2/20

Источно Сарајево, 20.03.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (”Службене новине града Источно Сарајево” бр. 24/17 и 25/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) који је донио Републички штаб за ванредне ситуације дана 18.03.2020. године, Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територије општине Источно Ново Сарајево

 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

 1. a) До 30. марта 2020. године у општине Источно Ново Сарајево забрањује/у се:
 • сва јавна окупљања,
 • рад угоститељским објектима свих категорија,
 • рад трговинама, осим субјеката из подтачке б) овог закључка,
 • рад свадбеним салонима,
 • рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • рад базенима, „wellness“ и спа центрима засебно и у склопу хотелског смјештаја,
 • рад дјечијим играоницама,
 • рад пијацама,
 • рад приватним стоматолошким амбулантама,
 • рад приређивача игара на срећу,
 • рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
 • занатско-услужним дјелатностима у којима се остварује блиски контакт (фризерки салони, козметички салони, салони љепоте и сличне дјелатности), осим такси службе.

б) Ограничава се рад:

 • у трговачким центрима од 7:00 до 18:00 часова, гдје могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке и пољоприврене апотеке ако се налазe у тржном центру,
 • трговине прехране/робе широке потрошње, трговине сточне хране и трговине на велико од 7:00 до 18:00 часова,
 • трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) од 7:00 до 22:00 часа.

Рад у наведеним субјектима у овој подтачки овог закључка организовати уз предузимање сљедећих мјера:

 • ограничавање броја људи који истовремено могу бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање 1 м,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене,
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера, без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге смјештаја у свом простору за своје госте, а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе и плинске пумпне станице, без ограничења када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објеката од 07:00 до 18:00 часова,
 • апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене радног времена, уз предузимање сљедећих мјера:
  • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у истом продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
  • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најамање 1 м,
  • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене.

в)  Општинска управа и општинске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим одјељењима општинске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, остала лица упутити на рад од куће/код куће,
 • на улазу у све службене просторије Општинске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Општинске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене.

г)  Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорно надлежног Министарства при чему ће се:

 • организовати за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и достављати Институту за јавно здравство и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.

д) Инспекцијски надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Републичка управa за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у службеним новинама Града Источно Сарајево.

НАЧЕЛНИК

Љубиша Ћосић