Број: 01/I-013-474-8/20

Источно Сарајево, 04.05.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево (”Службене новине града Источно Сарајево” бр. 24/17 и 25/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) који је донио Републички штаб за ванредне ситуације дана 27.04.2020. године, Начелник општине доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Источно Ново Сарајево

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

 1. До 11. маja 2020. године у општине Источно Ново Сарајево забрањује/у се:
 • сва јавна окупљања,
 • рад угоститељским објектима за исхрану и пиће изузев објеката из тачке 2. подтачка 1. алинеје 8. и ове Наредбе,
 • рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • рад базенима, „wellness“ и спа центрима засебно и у склопу хотелског смјештаја,
 • рад свадбеним салонима,
 • рад дјечијим играоницама,
 • рад приватним стоматолошким амбулантама,
 • рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,
 • рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
 • обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела)
 1. Ограничава се рад:
 • од 07:00 до 19:00 часова у периоду од 04.05. до 11.05.2020. године:
 • трговинама на велико,
 • трговачким центрима, у којима могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, трађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру,
 • трговинама прехране/робе широке потрошње,
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
 • трговинама информатичком и телекомуникационом опремом,
 • трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и бојама и лаковима,
 • трговинама сточне хране,
 • угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред угоститељског објекта,
 • субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
 • јавним кухињама путем шалтерске продаје, без услуживања/послуживања у објектима,
 • пољопривредним апотекама и
 • бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни објекат, а без временског ограничења рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина,
 • од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 04.05 до 11.05.2020. године тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце),
 • од 06:00 до 13:00 часова у периоду од 04.05 до 11.05.2020. године сточним пијацама,
 • за остале трговине на мало непрехрамбеном робом који послују као засебни продајни објекти и/или као објекти у тржним центрима, а које нису обухваћене тачком 2. подтачка 1. ове Наредбе, одобрава се ограничено радно вријеме до 11.05.2020. године од 07:00 до 19:00 часова.
 1. У периоду из тачке 2. Ове Наредбе, угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати само гостима којима пружају услуге смјештаја.
 2. Сви субјекти из тачке 2. Ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 3. Органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:
 • На улазу у све службене просторије органа из ове тачке, које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору.
 • Одржавати растојање између грађана у затвореним просторима органа од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене.
 • Омогућити рад шалтер сале и матичне службе у радном времену од понедељка до петка, у временском периоду од 07:00 до 15:00 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сала и матичне службе зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 1. Инспекцијски надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Републичка управa за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 2. Овом Наредбом ставља се ван снаге Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територије општине Источно Ново Сарајево број 01/I-013-474-2/20 од 20.03.2020. године и Наредба о допуни Наредбe број 01/I-013-474-2/20 од 20.03.2020. године на територији општине Источно Ново Сарајево број 01/I-013-474-5/20 од 31.03.2020. године.

Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у службеним новинама Града Источно Сарајево.

                                                                                                         Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                            Љубиша Ћосић