Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке “Одржавање јавне расвјете у 2020. години”, можете погледати овдје.