Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке “Набавка погонског горива, уља и мазива за 2021. годину“, можете погледати овдје.