Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Санација шахтова у саобраћајницама, Центар 1 и 2”, можете погледати овдје.