Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Изградња градског парка – I фаза” за 4 лота:

“Изградња градског парка – I фаза” за Лот 1 – фудбалски терен 

“Изградња градског парка – I фаза” за Лот 2 – кошаркашки и одбојкашки терен

“Изградња градског парка – I фаза” за Лот 3 – дјечије игралиште

“Изградња градског парка – I фаза” за Лот 4 – фонтана и трг