Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке “Одржавање семафора у 2022. години”, можете погледати овдје.