Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Одржавање локалних путева за 2022. годину“, можете погледати овдје.