Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – “Набавка опреме за парну подстаницу”, можете погледати овдје.