Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице – од зграде Симпра излаз на ул. Цара Лазара“, можете погледати овдје.