Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња линијске фонтане за језеро“, можете погледати овдје.