Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Јована Рашковића“,можете погледати овдје.