Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Карађорђева“, можете погледати овдје.