Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Одржавање путева“, можете погледати овдје.