План јавних набавки за 2020-у годину можете погледати овдје.