Скупштина општине Источно Ново Сарајево је на 12. редовној сједници одржаној дана, 28. марта 2022. године усвојила Нацрт Стратегије развоја Општине Источно Ново Сарајево за период 2022-2028. година и документ упутила на Јавну расправу.  

Отворени састанак представника Општинске управе, са заинтересованим грађанима и представницима пословне и академске заједнице, невладиног сектора, других интересних група и грађана и медија биће одржан  28.04.2022. године (четвртак) у Сали Културног центра Источно Ново Сарајево, у улици Стефана Немање 6 са почетком у 16.30 часова.

Нацрт Стратегије развоја општине Источно Ново Сарајево, који је предмет Јавне расправе објављен је на званичном сајту општине Источно Ново Сарајево, а исти је доступан и у свим мјесним заједницама.

Овим путем Општина Источно Ново Сарајево позива стручну и општу јавност да узму учешће у расправи и дају своје мишљење.