Поштовани суграђани,

У прилогу представљамо презентацију која се односи на измјене регулационог плана „Центар 1“, секција Е,  која обухвата дио парка  „Сунце“ уз Карађорђеву улицу.

Имајући у виду да је начелник општине потписао Меморандум о сарадњи са неформалном групом грађана, и да се један дио тог споразума односи на обавезу одржавања јавног увида и расправе до 15.06.2020.године, која се односи на овај усвојени документ просторно-планске документације, као и чињеницу да постојећа епидемиолошка ситуација у нашој општини у претходном и садашњем периоду не дозвољава организовање јавног скупа овог облика, општина Источно Ново Сарајево овом презентацијом представља претходни регулациони план „Центар 1“, као и новоусвојени регулациони план „Центар 1“, као и новоусвојени Регулациони план „Центар 1“ који обухватају дио у билизини, и сам парк „Сунце“.  

Намјера нам је да ова презентација послужи као алат за јавни увид и расправу коју ћемо организовати непосредно са испуњењем свих потребних услова везаних за важеће епидемиолошке мјере у условима присутности вируса COVID-19. 

С поштовањем,

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ.