Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ИСТОЧНО САРАЈЕВО                          

Одјељење за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове града Источно Сарајево, на основу писменог захтјева број 05-347-27/22 од 21. 12. 2022. године, од стране Министарства унутрашњих послова  Републике Српске,  ПУ Источно Сарајево, којим се  тражи сагласност за   обуставу саобраћаја у ужем центру општине Источно Ново Сарајево, у циљу одржавања прославе дана Републике 9. Јануар,  у граду Источно Сарајево,  на основу члана 162. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ“, број  6/06, 75/06, 44/07, 84/09,  48/10, 18/13, 13/14,  8/17, 9/18),  члана 95. и 96. став 3. и 4. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“, број 63/11, 22/13, 111/21),  члана 55. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Источно Сарајево (“Службене новине Града Источно Сарајево“, број 25/17), те члана 190.  Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),  издаје:

С А Г Л А  С Н О С Т   

За привремену измјену режима  саобраћаја у ужем центру општине Источно Ново Сарајево, у циљу одржавања прославе дана Републике  9. Јануар, у данима 05. 01. 2023; 08. 01. 2023; и  09. 01. 2023. године, и терминима:

Дана 05. 01. 2023. године,  у времену од 12,00 до 16,00 часова у следећим улицама:

-улица Стефана Немање од раскрснице са улицом Војводе Радомира Путника па до раскрснице са улицом Дечанска;

-дио улице Дечанска од раскрснице са улицом Стефана Немање до раскрснице са улицом I Сарајевске бригаде;

-улица I Сарајевске бригаде од раскрснице са улицом Дечанска до раскрснице са улицом  Спасовданска;

-дио улице Спасовданска од раскрснице са улицом I Сарајевске бригаде до раскрснице са улицом Стефана Немање;

-дио улице Војводе Радомира Путника од раскрснице са улицом Змај Јовина (ТЦ Том) до раскрснице са улицом Караџорђева, наспрам мотела Вељине.

Дана 08. 01. 2023. године, у времену од 12,00 до 17,00 часова, у следећим улицама:

-улица Стефана Немање од раскрснице са улицом Војводе Радомира Путника па до раскрснице са улицом Дечанска;

-дио улице Дечанска од раскрснице са улицом Стефана Немање до раскрснице са улицом I Сарајевске бригаде;

-улица I Сарајевске бригаде од раскрснице са улицом Дечанска до раскрснице са улицом Спасовданска;

-дио улице Спасовданска од раскрснице са улицом I Сарајевском бригадом до раскрснице са улицом Стефана Немање;

-дио улице Војводе Радомира Путника од раскрснице са улицом Змај Јовина (ТЦ Том) до раскрснице  са улицом Караџорђевa, наспрам мотела Вељине.

Дана 09. 01. 2023. године, у времену од 7,00 часова, па од завршетка манифестације у следећим улицама:

-улица Стефана Немање од раскрснице са улицом Војводе радомира Путника па до раскрснице са улицом Дечанска;

-дио улице Дечанска од раскрснице са улицом Стефана Немање до раскрснице са улицом I Сарајевске бригаде;

-улица I Сарајевске бригаде од раскрснице са улицом Дечанска до раскрснице са улицом Спасовданска;

-дио улице Спасовданска од раскрснице са улицом I Сарајевске бригаде до раскрснице са улицом Стефана Немање;

-дио улице Војводе Радомира Путника од раскрснице са улицом Змај Јовина (ТЦ Том) до раскрснице са улицом Караџорђева, наспрам мотела Вељине.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске, ПУ Источно Сарајево, ПС  за безбједност саобраћаја  Источно Сарајево,  је дужно да у складу са чланом  95. до 103. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ број 63/11, 22/13, 111/21), обезбједи алтернативне правце за саобраћај других учесника у саобраћају, те  планирану манифестацију   обезбједи у складу са наведеним законом.