На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“, бр. 24/17 и 25/17), начeлник општине је дана 18.04.2022. године д о н и о

 

О Д Л У К У

о проглашењу Дана жалости

Члан 1.

Дан 19.04.2022. године проглашава се Даном жалости на подручју општине Источно Ново Сарајево због смрти наше суграђанке шестогодишње Иване Бјелогрлић, која је преминула 18.04.2022. године.

Члан 2.

Дан жалости ће се обиљежити спуштањем застава на пола копља испред зграде општине Источно Ново Сарајево, јавних предузећа, јавних установа и свих организација, предузећа и друштава на подручју општине Источно Ново Сарајево.

Члан 3.

На Дан жалости на јавним мјестима неће се одржавати програми јавног и забавног карактера и неће се емитовати музика у угоститељским објектима.

Обавеза електронских медија са подручја општине Источно Ново Сарајево је да своје програмске садржаје прилагоде Дану жалости.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Јован Катић