Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова – “Израда озида парног котла и пламеног прстена котла”, можете погледати овдје.