„Изградња вјештачког језера и спор.-рекреат. површина – II фаза“ Лот 1 – нискоградња

„Изградња вјештачког језера и спор.-рекреат. површина – II фаза“ Лот 2 – јавна расвјета

 „Изградња вјештачког језера и спор.-рекреат. површина – II фаза“ Лот 3 – урбани мобилијар

 „Набавка возила путем лизинга за комуналну полицију“

Све Јавне набавке можете прегледати кликом на исте.