Обавјештавамо вас да је отворен Шести јавни позив за достављање приједлога пројеката за коришћење средстава „Challenge“ фонда.

Рок за подношење пријава је 12. фебруар 2021. године до 16:00 часова.

Циљ предметног позива је подршка привредним субјектима са иновативним идејама, производима и услугама које могу довести до повећања запослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.

 Прихватљиви подносиоци пројектних приједлога морају:

  • имати статус привредног субјекта (Стартап компаније, предузетници (обрти), микро, мала, средња предузећа и задруге);
  • бити регистровани у БиХ или Шведској;
  • обављати регистровану дјелатност најмање 6 мјесеци до дана објаве Позива;
  • бити профитно оријентисани;
  • осигурати 50% суфинансирања. 

Укупни буџет намијењен за суфинансирање пројеката у оквиру овог позива је 420 000 евра. Све пристигле пријаве биће оцијењене у складу са три основна критеријума – иновативност, изводљивост, одрживост пословне идеје и друштвена корист.

Онлајн инфо сесије биће одржане у сљедећим терминима:

  • јануар 2021. године у 11:00 часова
  • јануар 2021. године у 10:00 и 13:00 часова
  • јануар 2021. године у 12:00 часова

Сви заинтересовани привредни субјекти треба да се пријаве за учешће на онлајн инфо сесијама путем линка https://cutt.ly/TjPyz5T најкасније дан прије одржавања инфо сесије. Након тога, организатор ће путем имејла послати приступне податке за учешће на онлајн инфо сесији.

Детаљније информације о Позиву доступне су на линку https://c2c.ba/bs/press/nova-prilika-za-dobijanje-bespovratnih-sredstava-iz-challenge-fonda/72