Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Цара Душана“ за Лот...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Цара Душана“ за Лот 1 – нискоградња, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка промотивног материјала и прибора за...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка промотивног материјала и прибора за потребе ОИНС у периоду 2022.-2024. године“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача “Набавка и постављање дјечијих справа у Парку Великана”

Одлука о избору најповољнијег понуђача "Набавка и постављање дјечијих справа у Парку Великана", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача “Изградња саобраћајнице Цара Душана” за ЛОТ 2 – јавна...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача "Изградња саобраћајнице Цара Душана" за ЛОТ 2 - јавна расвјета, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Услуге снимања и преноса уживо догађаја...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Услуге снимања и преноса уживо догађаја и манифестација за потребе општине Источно Ново Сарајево у периоду...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Одржавање локалних путева за 2022. годину“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Одржавање локалних путева за 2022. годину“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Вука Караџића „Петина земља“...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Изградња саобраћајнице Вука Караџића „Петина земља“ III дионица“ можете погледати...

Одлука о поништењу поступка јавне набавке: „Набавка промотивног материјала и прибора за потребе Општине...

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке: „Набавка промотивног материјала и прибора за потребе Општине Источно Ново Сарајево“, можете погледати овдје.

Одлука о поништењу поступка набавке „Набавка возила путем лизинга за комуналну полицију”

Одлуку о поништењу поступка набавке „Набавка возила путем лизинга за комуналну полицију", можете погледати овдје.

План набавки општине Источно Ново Сарајево за 2022. годину

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 39/14) и члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево ("Службене новине...
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево