Одлука о избору најповољнијег понуђача “Одржавање јавне расвјете у 2021. години”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача "Одржавање јавне расвјете у 2021. години", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача “Одржавање семафора у 2021. години”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача "Одржавање семафора у 2021. години", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку Јавне набавке “Набавка лед дисплеја на спортској...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку Јавне набавке "Набавка лед дисплеја на спортској дворани на Тргу Србија", можете погледати овдје. 

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке “Изградња расвјете у парку, Центар...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке "Изградња расвјете у парку, Центар 3", можете погледати овдје.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке:„Изградња вјештачког језера“

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке: „Изградња вјештачког језера“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња спортске дворане-друга фаза“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња спортске дворане-друга фаза“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Реконструкција и изградња локалних путева”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Реконструкција и изградња локалних путева", можете погледати овдје.

План јавних набавки за 2020-у годину

План јавних набавки за 2020-у годину можете погледати овдје.

Одлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња моста на ријеци Тилави-насеље Криж”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња моста на ријеци Тилави-насеље Криж", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња позоришта III фаза” за Лот...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња позоришта III фаза" за Лот 3 - сценска опрема, аудио и видео систем, можете погледати...
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево