Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Топлане – ИНС” а.д.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку 900 тона мазута средње "S" до 1% сумпора, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња моста у Ул. Цара Душана”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња моста у Ул. Цара Душана", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Непредвиђени и вишкови радова на изградњи...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Непредвиђени и вишкови радова на изградњи Дечанске улице", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Одржавање локалних путева на подручју општине”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Одржавање локалних путева на подручју општине", можете погледати овдје.

План јавних набавки за 2020. годину “Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево

План јавних набавки за 2020. годину "Топлане - ИНС" а.д. Источно Ново Сарајево, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка и садња бјелогоричних и зимзелених...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Набавка и садња бјелогоричних и зимзелених садница", можете погледати овдје.

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења

Преговарачки поступак без објаве обавјештења - Непредвиђени и вишкови радова на изградњи Дечанске улице, можете погледати овдје.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке “Непредвиђени и вишкови радова на изградњи Дечанске улице”

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке "Непредвиђени и вишкови радова на изградњи Дечанске улице", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке “Одржавање јавне расвјете у 2020. години”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Одржавање јавне расвјете у 2020. години", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Одржавање семафора у 2020. години”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Одржавање семафора у 2020. години", можете погледати овдје.
Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево