Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња позоришта III фаза” за Лот...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња позоришта III фаза" за Лот 3 - сценска опрема, аудио и видео систем, можете погледати...

Обавјештење о закљученом уговору “Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево

Обавјештење о закљученом уговору "Набавка роба - 900 тона мазута, средње "S" до 1% сумпора, можете погледати овдје.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке “Изградња моста на ријеци Тилави, насеље Криж”

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке "Изградња моста на ријеци Тилави, насеље Криж", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Додатни радови на изградњи спортске дворане”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Додатни радови на изградњи спортске дворане", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача “Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Извођење грађевинских радова на вреловоду - топловоду", можете погледати овдје.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња позоришта III фаза”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња позоришта III фаза", можете погледати овдје.

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења

Општина Источно Ново Сарајево објављује информацију да ће у складу са чланом 24. став а) Закон о јавним набавкама проводити преговарачки поступак без објаве...

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња позоришта III фаза”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња позоришта III фаза", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња пјешачких стаза, парк – Центар...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња пјешачких стаза, парк - Центар 2", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Топлане – ИНС” а.д.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку 900 тона мазута средње "S" до 1% сумпора, можете погледати овдје.
Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево