Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Непредвиђени и накнадни радови на грађ.-занат. радовима на...

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке „Непредвиђени и накнадни радови на грађ.-занат. радовима на објекту позоришта у Источном Новом Сарајеву“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка погонског горива за 2023. годину“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка погонског горива за 2023. годину“, можете погледати овдје.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Одржавање јавне расвјете у 2023. години“

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке „Одржавање јавне расвјете у 2023. години“, моежете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка канцеларијског материјала и прибора за...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка канцеларијског материјала и прибора за потребе општине И.Н.С. у 2023. години“, можете погледати овдје.

Обавјештење о планираној набавци услуга и спецификација

Претходна провјера тржишта у поступку набавке: „Пружање услуга физичко – техничког обезбјеђења објекта општине Источно Ново Сарајево и манифестација за 2023. годину“, а исту...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање семафора у 2023. години.“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање семафора у 2023. години“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Јована Рашковића“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Јована Рашковића“,можете погледати овдје.

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења

Информацију о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци за набавку радова "Непредвиђени и накнадни радови на грађевинско - занатским радовима на објекту...

Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Изградња основне школе“

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке "Изградња основне школе", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња линијске фонтане за језеро“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња линијске фонтане за језеро“, можете погледати овдје.
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево