Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Јована Рашковића“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Јована Рашковића“, можете погледати овдје.

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Санација клизишта Врањеш и игралишта“

Oдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Санација клизишта Врањеш и игралишта“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице-од зграде Симпра излаз на...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице - од зграде Симпра излаз на ул. Цара Лазара“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова „Изградња паркинга код зграде тужилаштва,...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Изградња паркинга код зграде тужилаштва, ул. Карађорђева", можете погледати овдје.

Јавне набавке за мјесец јуни 2022. године

„Изградња вјештачког језера и спор.-рекреат. површина – II фаза“ Лот 1 – нискоградња „Изградња вјештачког језера и спор.-рекреат. површина – II фаза“ Лот 2 –...

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова „Изградња спортско-рекреативне зоне у Чичи“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Изградња спортско-рекреативне зоне у Чичи", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Цара Душана“ за Лот...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Цара Душана“ за Лот 1 – нискоградња, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка промотивног материјала и прибора за...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Набавка промотивног материјала и прибора за потребе ОИНС у периоду 2022.-2024. године“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка и постављање дјечијих справа у Парку Великана“

Одлука о избору најповољнијег понуђача "Набавка и постављање дјечијих справа у Парку Великана", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача „Изградња саобраћајнице Цара Душана“ за ЛОТ 2 – јавна...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача "Изградња саобраћајнице Цара Душана" за ЛОТ 2 - јавна расвјета, можете погледати овдје.
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево