Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Изградња обданишта“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Изградња обданишта“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова „Непредвиђени и накнадни радови на...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Непредвиђени и накнадни радови на грађевинско-занатским радовима на објекту позоришта у Источном Новом Сарајеву“, можете...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке: „Изградња саобраћајнице Карађорђева“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Изградња саобраћајнице Карађорђева“, можете погледати овдје.

Јавно откривање идентитета шифрираних радова за израду идејног рјешења „Споменик породици у Источном Новом...

На основу члана 34 Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. Гласник БИХ 39/14 и 59/22) и члана 14 тендерске документације за израду идејног рјешења...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2023. години“

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке „Одржавање јавне расвјете у 2023. години“, можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Набавка канцеларијског материјала и прибора...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: "Набавка канцеларијског материјала и прибора за потребе општине Источно Ново Сарајево у 2023. години“, можете...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Пружање услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: „Пружање услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта општине Источно Ново Сарајево и манифестација за 2023. годину“, можете...

Обавјештење о претходној провјери тржишта у поступку набавке „Изградња објекта основне школе у Источном...

Обавјештење о претходној провјери тржишта у поступку набавке "Изградња објекта основне школе у Источном Новом Сарајеву", а исто можете погледати овдје. Процијењена вриједност набавке износи...

Обавјештење о претходној провјери тржишта у поступку набавке „Изградња објекта обданишта у Источном Новом...

Обавјештење о претходној провјери тржишта у поступку набавке "Изградња објекта обданишта у Источном Новом Сарајеву", a истo можете погледати овдје. Процијењена вриједност набавке износи 1.550.000...

Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Непредвиђени и накнадни радови на грађ.-занат. радовима на...

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке „Непредвиђени и накнадни радови на грађ.-занат. радовима на објекту позоришта у Источном Новом Сарајеву“, можете погледати овдје.
Јован Катић Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Јован Катић Начелник општине Источно Ново Сарајево