Обавјештење о закљученом уговору “Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево

Обавјештење о закљученом Уговору "Набавка опреме за парну подстаницу", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Реконструкција крова основне музичке школе”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Реконструкција крова основне музичке школе", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке “Одржавање јавне расвјете у 2020. години”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке "Одржавање јавне расвјете у 2020. години", можете погледати овдје.

Обавјештење о закљученом уговору “Топлане – ИНС” а.д.

Обавјештење о закљученом уговору "Извођење грађевинских радова на вреловоду - топловоду", можете погледати овдје.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке “Реконструкција крова основне музичке школе”

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке "Реконструкција крова основне музичке школе", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Извођење грађевинских радова на вреловоду...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова - "Извођење грађевинских радова на вреловоду - топловоду", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Одржавање семафора у 2020. години”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Одржавање семафора у 2020. години", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповљнијег понуђача за јавну набавку радова “Непредвиђени радови на изградњи игралишта,...

Одлуку о избору најповљнијег понуђача за јавну набавку радова "Непредвиђени радови на изградњи игралишта, Тврдимићи", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Изградња моста у Ул. Цара Душана”

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња моста у Ул. Цара Душана", можете погледати овдје.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова “Непредвиђени радови на реконструкцији саобраћајнице...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку радова "Непредвиђени радови на реконструкцији саобраћајнице - дионица Петина земља Л=200 м2", можете погледати овдје.
Ljubiša Ćosić Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Љубиша Ћосић Начелник општине Источно Ново Сарајево